Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kalendarz imprez

Czcionka:

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH W GMINIE WOJSŁAWICE 2019

 

 

LP

Nazwa imprezy

Data

Miejsce imprezy

Rodzaj wydarzenia

Organizatorzy

Krótki opis

1.

Orszak Trzech Króli i V Koncert Kolęd i Pastorałek w Wojsławicach

06.01.2019r.

Ratusz

w Wojsławicach

Kulturalno/
religijne

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- GCKSiT

w Wojsławicach;

- Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła

w Wojsławicach

Cykliczne wydarzenie

o charakterze religijno-kulturalnym Główny cel to zachowanie

i popularyzacja dziedzictwa kulturowego, historycznego, w tym tradycji ludowych obszaru ziemi wojsławickiej.

 

2.
 

IV Memoriał Szachowy im.

Ryszarda Semeniuka

13.01.2019 r.

Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach Kolonii

Sportowe

-Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach-Kolonii;

- UKS „Arka”;

- GCKSiT
w Wojsławicach

W ramach memoriału rozgrywane są szachowe mistrzostwa

o Puchar Wójta Gminy Wojsławice,

w których uczestniczą mieszkańcy powiatu chełmskiego.
 

3.

Alpaka pokona raka” Koncert charytatywny dla Agnieszki Jarmuł

27.01.2019 r.

Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach Kolonii

Kulturalno/roz-rywkowe

- Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach-Kolonii;

- GCKSiT
w Wojsławicach

Koncert zrealizowany na rzecz animatorki kultury z Lublina, która realizowała szereg działań kulturalnych na terenie gminy Wojsławice.

 

4.

Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci

16.02.2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Interdyscyplinar-ne

- GCKSiT
w Wojsławicach

 

Spotkanie dzieci i ich opiekunów, mające na celu integrację środowiska lokalnego oraz popularyzację atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu. Zabawy plastyczne, gry ruchowe
i integracyjne, prezentacje grup tanecznych
i wokalnych działających przy GCKSiT w Wojsławicach, zabawa taneczna, poczęstunek.

 

5.

Ferie zimowe
z Domem Kultury

18-22
02.2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Interdyscyplinarne

- GCKSiT
w Wojsławicach

 

Zabawy plastyczne, kulinarne, zajęcia tematyczne, gry ruchowe
i integracyjne.

 

6.

Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Wojsławice

23.02.2019 r.

Dom Kultury
w Wojsławicach

Sportowe

- Wójt Gminy Wojsławice;

- GCKSiT

w Wojsławicach

 

Otwarty turniej sportowy rozgrywany
w trzech kategoriach.

 

7.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

10.03.2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Kulturalno/roz-rywkowe

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- GCKSiT

w Wojsławicach

Część artystyczna, prezentacje zaproszonych gości oraz grup wokalnych

i tanecznych działających przy GCKSiT w Wojsławicach, okolicznoś-ciowe życzenia i upominki.

 

8.

Wiosna nasza radosna!

30.03.2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Interdyscypli-narne

- GCKSiT

w Wojsławicach;

Spotkanie dzieci i ich opiekunów, mające na celu integrację środowiska lokalnego oraz popularyzację atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu. Zabawy plastyczne, gry ruchowe

i integracyjne, prezentacje grup tanecznych

i wokalnych działających przy GCKSiT

w Wojsławicach.

 

9.

Wiosenne podchody

30.03.2019 r.

 

Dom Kultury w Wojsławicach, teren gminy Wojsławice

Turystyczno/kra-joznawcze

- GCKSiT

w Wojsławicach

Zabawa

w podchody dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, po terenie gminy Wojsławice, połączona

z poznawaniem walorów przyrodniczych gminy.

 

10.

Kulturalny Mini Ogródek

26.04.2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Kulturalne

- GCKSiT

w Wojsławicach

Wydarzenie podczas którego dzieci
i młodzież zakładają rabaty kwiatowe w przedmiotach codziennego użytku, przed Domem Kultury

w Wojsławicach.

 

11.

Spotkanie autorskie dla dzieci

kwiecień 2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Kulturalne

- GCKSiT

w Wojsławicach

Spotkanie

z pisarzem dla dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej. Udział w warsztatach, dyskusji, indywidual-nych rozmowach.

 

12.

Obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03.05.2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Kulturalno/pat-riotyczne

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- Szkoła Podstawowa

w Wojsławicach-Kolonii;

- GCKSiT

w Wojsławicach

Msza św.
w kościele parafialnym

w Wojsławicach, uroczystości patriotyczne: złożenie wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki
w Wojsławicach, akademia.

 

13.

VII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Dziecięce Nutki”

18.05.2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Kulturalno/roz-rywkowe

- Starostwo Powiatowe
w Chełmie;

- Stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa, rozwoju

i integracji społecznej Wojsławic
i gminy Wojsławice „Szansa”;

- GCKSiT
w Wojsławicach

 

Festiwal piosenki

w wykonaniu dzieci w wieku przedszkolnym z terenu powiatu chełmskiego, zabawy integracyjne dla uczestników festiwalu.

14.

XVIII Powiatowy Festiwal Pieśni
i Piosenki Religijnej

26.05.2019 r.

Kościół p.w. św. Archanioła Michała
w Wojsławicach

Kulturalno/reli-gijne

- Starostwo Powiatowe

w Chełmie;

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- Parafia p.w. św. Archanioła Michała

w Wojsławicach;

- Stowarzyszenie Rozwój
i Odnowa Gminy Wojsławice;

- GCKSiT

w Wojsławicach

 

Międzypowiato-wy przegląd piosenki religijnej, odbywający się we wszystkich kategoriach wiekowych, zarówno solistów jak

i zespołów.

15.

Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnospraw-nych

22.05.2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Kulturalno/roz-rywkowe

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- Warsztat Terapii Zajęciowej
w Wojsławicach;

- Polski Związek Emerytów
i Rencistów Koło nr 2 w Wojsławicach;

- Szkoła Podstawowa

w Wojsławicach-Kolonii;

- GCKSiT

w Wojsławicach

 

Spotkanie integracyjne środowisk działających na terenie gminy, występy artystyczne, zabawa taneczna.

16.

Piknik z okazji Dnia Dziecka przy stawie w Wojsławicach

02.06.2019 r.

Teren przyległy do zbiornika wodnego

w Wojsławicach

Interdyscyplinarne

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- GCKSiT

w Wojsławicach;

- WOPR oddział w Chełmie

Spotkanie dzieci i ich opiekunów, mające na celu integrację środowiska lokalnego oraz popularyzację atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu. Zabawy plastyczne, gry ruchowe

i integracyjne, prezentacje grup tanecznych

i wokalnych działających przy GCKSiT

w Wojsławicach, poczęstunek, możliwość korzystania ze sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne).

 

17.

IV Rowerowy Rajd Gwiaździsty „Malowniczy Wschód”

15.06.2019 r.

Gmina Horodło

Sportowo/kultu

ralne

- Stowarzyszenie LGD Ziemi Chełmskiej;

- Chełmska Grupa Rowerowa Odnowa;

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- GCKSiT

w Wojsławicach

 

- rajd rowerowy grup z terenu gmin: Leśniowice, Białopole, Żmudź, Kamień, Dorohusk, Dubienka, Wojsławice, grup rowerowych
z Chełma, Krasnegostawu, Hrubieszowa, turystyczne biesiadowanie, występy artystyczne, loteria fantowa, finałowy przejazd wszystkich uczestników rajdu.

 

18.

Wakacje
z Domem Kultury
w Wojsławicach

lipiec 2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Interdyscyplinarne

- GCKSiT
w Wojsławicach

 

Zabawy plastyczne, kulinarne, zajęcia tematyczne, gry ruchowe
i integracyjne.

 

19.

Turniej Gmin ,,Między nami sąsiadami"

07.07.2019 r.

Plac targowy w Wojsławicach

Interdyscyplinarne

Organizator: jednostki organizacyjne

Gminy Wojsławice, Starostwo Powiatowe

w Chełmie;

Zmagania sportowo-kulturalne gmin

z terenu działania Stowarzyszenia LGD Ziemi Chełmskiej, prezentacje stoisk promocyjnych

i dorobku artystycznego gmin, udział drużyn

w konkurencjach sportowych.

 

20.

XI edycja Spotkania Trzech Kultur

14.07.2019 r.

Plac przed ratuszem, kościół rzymskokatolic-ki, cerkiew Wojsławicach

 

Kulturalne

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic;

- Parafia p.w. św. Archanioła Michała

w Wojsławicach;

- Parafia Prawosławna
w Chełmie;

- Stowarzyszenie Rozwój
i Odnowa Gminy Wojsławice;

- GCKSiT

w Wojsławicach

 

Wydarzenie
o charakterze wielokulturo-wym, podczas którego odbywają się nabożeństwa
w cerkwi, prelekcje, spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty dawnych rzemiosł.

21.

XIII Dni Jakuba Wędrowycza

19-21. 07.2019 r.

Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach-Kolonii,
Dom Kultury
i teren przy stawie

w Wojsławicach

Interdyscyplinarne

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”;

- Fundacja

Ku Przeszłości”;

- Starostwo Powiatowe

w Chełmie;

-Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- GCKSiT

w Wojsławicach

 

 

Trzydniowe spotkania fanów prozy Andrzeja Pilipiuka oraz szeroko pojętej fantastyki, spotkania autorskie, konkursy, gry terenowe, koncerty, game-room.

22.

Wakacje z GCKSiT w Wojsławicach

sierpień
2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Interdyscyplinarne

- GCKSiT
w Wojsławicach

 

Zabawy plastyczne, kulinarne, zajęcia tematyczne, gry ruchowe
i integracyjne.

 

23.

Turniej Sołectw Gminy Wojsławice

11.08.2019 r.

Boisko przy Szkole Podstawowej
w Wojsławicach-Kolonii

Sportowe

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- GCKSiT
w Wojsławicach;

- Stowarzyszenie Rozwój
i Odnowa Gminy Wojsławice

 

Zmagania sportowe sołectw

z terenu gminy Wojsławice.

24.

Dożynki Gminne 2019

25.08.2019 r.

Plac targowy

w Wojsławicach

Kulturalno/roz-rywkowe

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- GCKSiT
w Wojsławicach;

- Stowarzyszenie Rozwój
i Odnowa Gminy Wojsławice;

- jednostki organizacyjne Gminy Wojsławice

Msza św., korowód dożynkowy, konkursy kulinarne, na tradycyjny wieniec dożynkowy, prezentacja stoisk promocyjnych, występy artystyczne, koncerty zespołów muzyki pop
i disco-polo, zabawa taneczna.

 

25.

Piknik Rodzinny – festyn sportowo – rekreacyjny

08.09.2019 r.

Dom Kultury
w Wojsławicach

Interdyscyplinarne

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- Stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa, rozwoju

i integracji społecznej Wojsławic

i gminy Wojsławice „Szansa”;

- GCKSiT

w Wojsławicach

Spotkanie dzieci i ich opiekunów, mające na celu integrację środowiska lokalnego oraz popularyzację atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu. Zabawy plastyczne, gry ruchowe

i integracyjne, konkursy, darmowe dmuchańce, stanowisko wizażu, prezentacje grup tanecznych

i wokalnych działających przy GCKSiT

w Wojsławicach, poczęstunek.

 

26.

Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego

wrzesień 2019 r.

Ratusz

w Wojsławicach

Kulturalno/roz-rywkowe

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- Urząd Gminy Wojsławice;

- Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach-Kolonii;

- GCKSiT

w Wojsławicach

Uroczyste obchody jubileuszu pożycia związku małżeńskiego, msza św., wręczenie odznaczeń, część artystyczna.

 

27.

Spotkanie autorskie dla młodzieży

wrzesień 2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Kulturalne

- GCKSiT

w Wojsławicach

Spotkanie

z pisarzem dla młodzieży klas VII-VIII szkoły podstawowej. Udział

w warsztatach, dyskusji, indywidual-nych rozmowach.

 

28.

Spotkanie autorskie dla dorosłych

październik 2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Kulturalne

- GCKSiT

w Wojsławicach

Spotkanie

z pisarzem dla dorosłych, udział

w warsztatach, dyskusji, indywidual-nych rozmowach.

 

29.

II Niepodległościowy Nocny Rajd Pieszy

10.11.2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach i teren Gminy Wojsławice

Turystyczno/kra-joznawcze

- GCKSiT

w Wojsławicach;

- ZHP Hufiec Chełm „Drużyna Wojsława”

Otwarty rajd pieszy po terenie gminy Wojsławice, prowadzący do miejsc pamięci. Ma na celu integrację środowiska lokalnego, budowanie poczucia patriotyzmu, atrakcyjne spędzenie czasu wolnego.

 

30.

Obchody Święta Niepodległości

11.11.2019 r.

Dom Kultury

w Wojsławicach

Kulturalno/patriotyczne

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- Szkoła Podstawowa

w Wojsławicach-Kolonii;

- GCKSiT

w Wojsławicach

 Msza św.
w kościele parafialnym
w Wojsławicach, uroczystości patriotyczne: złożen
ie wieńców pod pomnikami
w
Wojsławicach, część artystyczna.

 

31.

Zaduszki Muzyczne Trzech Kultur

14.11.2019 r.

Dom Kultury w Wojsławicach

Kulturalne

-Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- GCKSiT

w Wojsławicach

Koncert składający się
z występów artystycznych zaprzyjaźnio-nych muzyków, połączony ze wspomnieniami osób odeszłych od nas,
w nawiązaniu do trójkulturowej przeszłości Wojsławic.

 

32.

Wieczór andrzejkowy dla dzieci

23.11.2019 r.

Dom Kultury w Wojsławicach

Interdyscyplinar ne

- GCKSiT
w Wojsławicach

Spotkanie dzieci i ich opiekunów, mające na celu integrację środowiska lokalnego oraz popularyzację atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu. Zabawy plastyczne, gry ruchowe

i integracyjne, prezentacje grup tanecznych
i wokalnych działających przy GCKSiT w Wojsławicach, zabawa taneczna, poczęstunek.

 

33.

VI Wigilia Wojsławian

22.12.2019 r.

Ratusz
w Wojsławicach

Kulturalno/integ-racyjne

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- Rady Sołeckie
i jednostki organizacyjne Gminy Wojsławice;
- GCKSiT
w Wojsławicach;

- stowarzyszenia działające na terenie gminy Wojsławice, mieszkańcy Gminy Wojsławice

Wydarzenie integrujące mieszkańców gminy Wojsławice
i zaproszonych gości, występy artystyczne, dzielenie się opłatkiem, degustacja potraw, przygotowa-nych przez wolontariuszy.

34.

Zabawa Sylwestrowa 2019

31.12.2019 r.

Plac Targowy

w Wojsławicach

Rozrywkowe

- Wójt i Rada Gminy Wojsławice;

- GCKSiT
w Wojsławicach

Zabawa taneczna, ognisko

z kiełbaskami, życzenia noworoczne, pokaz sztucznych ogni.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Kalendarz imprez 2019

Utworzono dnia 21.03.2019, 16:55

KALENDARZ IMPREZ 2017

Utworzono dnia 16.02.2017, 18:27

KALENDARZ IMPREZ 2016

Utworzono dnia 18.05.2016, 19:55

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Pogoda

Zegar